ไฮเทมป์ 600
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

HITEMP600 น้ำมันถ่ายเทความร้อนชนิดทนความร้อนสูง ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิด Paraffinic และสารเพิ่มคุณภาพ Anti-Oxidant ทำให้ทนความร้อนได้สูง และยืดอายุการใช้งานของน้ำมันได้นาน

 

ความหนืด: N/A

 

จำหน่ายขนาด : 200 L

 

การใช้งาน 

  • เหมาะสำหรับระบบถ่ายเทความร้อนในอุตสาหกรรมทั่วไป ใช้กับระบบเปิดที่อุณหภูมิการใช้งานไม่เกิน 200 องศาเซลเซียส

คุณสมบัติพิเศษ 

• ทนความร้อนสูงไม่แตกตัวง่าย อัตราการระเหยต่ำ จุดวาบไฟสูง ไหลง่าย
• ทนต่อการท้ำปฏิกิริยากับออกซิเจน
• ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะ